Prvá pomoc v survivale

afaikPri vašich outdoorových a survivalových aktivitách, chtiac-nechtiac, utržíte neprebernú plejádu drobných "civilných" poranení. Sami ste už možno zažili, že večerné čistenie a prelepovanie odrenín, drobných rezných rán a popálenín vám zabralo aj pol hodiny (nie, nie je to nič neobvyklé aj mne sa to stáva). Môže však dôjsť k situácii, kedy vaše zranenie budú také závažné, že bude potrebná profesionálna zdravotnícka pomoc, avšak táto pomoc nebude v danom okamihu k dispozícii. Potom budete okolnosťami nútení, ak bude chcieť zostať nažive, alebo zachovať život iným, vykonávať lekárske úkony, ktoré by ste za normálnej situácie pravdepodobne nikdy nevykonávali.

My si v tomto miniseriály preberieme akési zdravotnícke minimum z pohľadu survivalu(Minimum preto, že táto problematika je svojím rozsahom a zložitosťou na samostatnú knihu).

Pozor, toto survivalové poňatie zásad prvej pomoci je v mnohých ohľadoch odlišné od bežných "Civilných" pravidiel. Zásadným rozdielom medzi civilným a survivalistickým prístupom je, že civilné pojatie vychádza z predpokladu, že sa zranenému rádovo v priebehu niekoľkých desiatok minút dostane kvalifikovanej lekárskej pomoci, avšak z pohľadu survival si musíte vystačiť sami a jediná pomocná ruka, ktorú máte k dispozícii, je tá Vaša.

Nebudem tu popisovať všeobecné známe zásady prvej pomoci, techniky ošetrovania chorých, obväzovanie bežných poranení a popálenín, fixácia zlomenín apod. Tieto vedomosti by mali byť súčasťou intelektuálneho vybavenia každého človeka. Vedomosti nad tento rámec sú však už veľmi individuálnou záležitosťou. Iného má holič, iné mäsiar a iné veterinár. Avšak nikto vám nebráni v tom, aby ste si svoje vedomosti štúdiom odbornej lekárskej literatúry prehlbovali. Ďalej tu nebudem rozoberať problematiku lekárničky, túto záležitosť sme už prebrali tu a tu. A zo všetkého najskôr preberieme základné piliere prvej pomôcť v poli - BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support).

Spolu s priateľom a fľašou rumu ležíte na hrane lesa, pozorujete krajinu pod sebou a kecáte o bežných peripetiách sexuálneho života Supermana. Práve ste dopili fľašu a zdvíhate sa k odchodu, keď zrazu počujete svišťanie a zvuk guľky, ako tupo capne do mäsa a následne hluk vzdialeného výstrelu. Váš priateľ sa rúca na zem a vy mu chcete a predovšetkým musíte pomôcť. Leží pred vami na zemi a nejaví známky života (šok, mdloby, bezvedomie a pod).

Nie, nebojte sa, nie sme vo vojne. To si vás len protekčný, sviatočný lovec, tuctový podržtaška z ministerstva poľnohospodárstva pomýlil s tuleňom. Že u nás tulenia nežijú? No ja to viem, vy asi tiež, ale on nie.

Dostali sme sa do situácie, kedy pred vami leží zranený,ktorý je v bezvedomí, nedýcha, má nehmatný tep a zjavne stráca veľké množstvo krvi. V takejto situácii budete musieť vykonať prvotné ošetrenie a resuscitáciu súbežne. Prečo? Ak má ranený poškodenia niektorej z tepien (krčnej, ramennej, stehennej) a súčasne je v bezvedomí,nedýcha a má nehmatný tep, začatím nepriamej masáže srdca (KPR – kardio-pulmonálna resuscitácia) ho spustíte z krvi ako prasa na porážke. A naopak, ak sa budete príliš dlho venovať krvácaniu, môže byť za chvíľu neskoro na začatie kriesenia. Preto sú práve veľké krvácania a následný hypovolemický a hemoragický šok jednou z hlavných príčin okamžitých úmrti. Teraz si teoreticky preberieme postup prvotného ošetrenia a resuscitácie.

 

Kolaps

 

overte reakcie

(Prvotné ošetrenie bod 1)

Zranený je pri vedomí a na vaše podnety reaguje (Prvotné ošetrenie bod 2a)

Zranený je v bezvedomí a na vaše podnety nereaguje

Zranený dýcha (Resuscitácia bod 2b a bod 3a)

Zranený nedýcha
(Resuscitácia bod 3b)

Zranený má pravidelný hmatateľný tep

(Resuscitácia bod 4a)

Zranený má nehmatný tep

(Resuscitácia bod 4b)

Alebo ako vývoják.

batls

Jednotlive body nabudúce.
zdroj: S láskavým zvolením autora Milana Halouzku

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes