Druhy striel II.-špeciálne.

libraPredstavíme si strelu, ktorú možno považovať za špeciálnu. Ešte predtým ale zopakujeme znenie zákona:

Strelivo je podľa zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive definované v § 3 ods. 1 písmeno e) ako strelivo do zbraní kategórie A až D, ktoré nie je zakázané.
Zakázané strelivo je presne vymedzené v § 4, ods. 3.
(3) Zakázaným strelivom je
a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
c) strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d) strela s elektrickým impulzom,
e) špeciálna strela.
Čiže všetko , čo si povieme o týchto strelách je informačné, nakoľko vlastníctvo týchto striel je nezákonne.

Libra Snail.
Snail Loads-1Legenda na našom území. Okolo roku 2004 sa objavili informácie o tejto strele. V médiách objavilo niekoľko reportáží o náboji Libra Snail, vyvinutom muničkou Libra Jevišovice. Médiá zareagovali na únik niekoľkých tisíc kusov týchto nábojov na civilný trh. Časť novinárov pri tej príležitosti obvinila muničku a jej majiteľa z podpory terorizmu. K tlaku na firmu sa pridali aj tuzemské úrady, hoci náboj bol vyvíjaný práve pre ozbrojené zložky ČR. To viedlo nielen k definitívnemu pádu firmy, ale aj likvidáciu výroby absolútne jedinečného náboja. Čo je to teda za muníciu, ktorá spôsobila takú paniku?
Konštrukcia tohto výnimočného náboja, ktorý bol prihlásený na patentovanie asi v 60 krajinách sveta, bola utajovanou skutočnosťou - avšak len do doby, kedy došlo k jeho úniku na civilný trh a náboj bol zapísaný na zoznam nežiaduceho materiálu, spoločne aj so svojím konštruktérom a výrobcom.

Náboj Libra Snail (slovensky Slimák) je priebojná podkaliberná strela, ktorá je schopná prenikať všetkými druhmi balistických ochrán vrátane tých, ktoré využívajú keramické dosky schopné zastaviť väčšinu puškových striel nábojov. Strele Snail neodolá ani titánová prilba. Pri dopade strely na mäkký materiál ale dôjde k odlišnému správaniu, ktoré nie je priebojné. Prevádzkové tlaky laborácie nábojov neprekračujú normu CIP Strelivo je tak možné používať v bežných služobných zbraniach.

Bola pripravená výroba nábojov v kalibri 9 mm Luger, kde sa jednalo o strelu 6.5 gramu, určenú najmä na zastavovanie vozidiel a strelu 2.9 gramu, určenú prioritne pre prekonanie balistickej ochrany z tvrdého a krehkého materiálu - oceľ, keramika, sklo ...

Ďalšie ráže boli 9 mm Makarov a 7,65 Br., Pretože toto priebojné strelivo bolo vyvinuté na zákazku špeciálnych jednotiek MV ČR.

snail 5

Priebojná podkaliberná strela (1) pozostáva z tela strely (2), jadra (3), upchávky (4). Podľa kalibru zbrane kalibrované valcové telo strely má zaoblenú hlavu (5) pre jednoduché nabíjanie a rovné dno (6​​). Vonkajší valec tela strely je približne v jednej polovici dĺžky odľahčený na menší priemer zodpovedajúci otvoru v poliach hlavne zbrane; zo strany hlavy sa v osi nachádza valcový otvor (7), v ktorom je uložené valcové podkaliberné jadro opatrené ostrým hrotom (8) v rovine konca strely. Dutina v okolí hrotu je vyplnená upchávkou, za hlavou je deformačná zóna (10).

Technické riešenie strely je prosté, strela je skonštruovaná z dostupných a lacných materiálov, ktoré sú bežne k zohnaniu na trhu. Odborníkmi v oblasti streliva je údajne konštrukcia náboja Snail považovaná za revolučnú. Na druhej strane bol náboj skonštruovaný už v roku 2002 a je možné, že už bol alebo bude prekonaný ešte lepšími konštrukciami.

Toto podkaliberné strelivo sa stáva podkaliberným až po strete s cieľom, konštrukcia umožňuje dostatočnú stabilitu a presné zavedenie jadra do prebíjaného materiálu a to aj pod uhlom do 60 stupňov. Akonáhle sa hlava strely dotkne cieľového materiálu, dôjde k mechanickému ústredneniu jadra v materiáli a ustreleniu hlavy strely vplyvom skokového zvýšenia tlaku v priestore hrotu jadra strely. Dôjde tak k obnaženiu asi polovice jadra, ktoré je zvyškom plášťa vtláčané do cieľového materiálu. Plášť strely je upravený tak, aby všetka kinetická energia zostavy bola sústredená len do vtlačovaného jadra strely, tým je umožnený vysoký priebojný účinok pištoľového streliva. Strela náboja Snail opúšťa hlaveň pištole ČZ 75 rýchlosťou cez 800 m / s bez prekročenia povoleného tlaku.

Hromada info o tomto českom zázraku v amerikanštine.

 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes