Náboj 7.62x39 pre pušku vz.58

d7 62x397.62x39mm vznikol v Sovietskomzväze počas 2. svetovej vojny. Prvýkrát bol použitý v puške SKS. Tento náboj bol pravdepodobne ovplyvnený rôznymi zahraničnými nábojmi, najmä predvojnovým nemeckým experimentálnom nábojom Geco 7.75x39mm a možno nemeckým nábojom z neskorších období 2. svetovej vojny 7,92 x33mm Kurz. Krátko po vojne bola vyrobená najznámejšia zbraň, ktorá kedy tento náboj používala, AK-47.

 

Tento náboj zostal hlavným sovietskym nábojom až do 70. rokov 20. storočia a stále je svetovo najpoužívanejším stredne výkonným puškovým nábojom.
Pôvodné sovietske strely používané v tomto náboji majú tvar boat-tail. Sú zložené z oceľového jadra pokrytého olovenou košieľkou a plášťom z ocele plátované tombakom. Používa sa zápalka typu Berdan a oceľová nábojnica. Nábojnice má fľaškovitý tvar. Vďaka tomu je zaistená spoľahlivá funkcia automatických a poloautomatických zbraní. Tento tvar nábojnice má za následok typicky prehnutý tvar zásobníkov automatických zbraní pre tento druh náboja.

náboj s normálnou strelou - 7,62 mm náboj vz. 43 (7,62-43) - používa sa na ničenie živej sily nepriateľa
762 vz43Náboj sa skladá z nábojnice, zápalky, prachovej náplne a strely. Váha náboja je 16.5 gramu. Strela náboja váži 8 gramov a najväčší dostrel je 2800 metrov. Nábojnice spája všetky časti náboja dohromady, vyrába sa z ocele, fosfátuje sa a lakuje. Strela sa skladá z oceľového plášťa, olovenej košieľky a oceľového nekaleného jadra. Oceľový plášť je plátovaný tombakom, do plášťa je vsadená olovená košieľka, do ktorej je zalisované oceľové jadro. Hrot strely nemá žiadne farebné rozlišovacie znaky.

 

 

náboj svietiace (7,62-Sv 43 hrot strely označený zelenou)
762 vz43-svietiaciSvietiaci náboj sa používa ku kontrole zásahov, oprave streľby, označovanie cieľov, na signalizáciu a ničenie živých cieľov. Horením prachovej náplne v hlavni je prepálená fólia krycieho klobúčika, vznieti sa zážehová zložka, ktorá po opustení hlavne zapáli svietiace zložky. Jej horením v zadnej časti strely je značená dráha letu strely do vzdialenosti až 800 m .Strela váži 7,5 g a jej hrot je označený zeleno. Náboj svietiaci bol určený ako náhrada za náboj zápalný, ktorý sa týmto dal nahradiť v rámci úspor za licenčné poplatky.

 

náboj priebojný zápalný (7,62-PZ 43 hrot strely označený červeným a čiernym prúžkom)
762 vz43-priebojno zaplalnyNáboj priebojne-zápalný (7,62-PZ 43 hrot strely označený červeným a čiernym prúžkom). Tieto kombinované strely nemajú taku vysokú penetračnú schopnosť ako rýdzo priebojné strely a ich označenie nie je jednotné, líši sa podľa krajiny pôvodu a obdobie, okrem hrotu strely je potrebné venovať pozornosť farbe zápalky príp. lakovanie škáry medzi zápalkou a nábojnicou, u starších nábojov môže byť na dne nábojnice prúžok alebo farbené celé dno. Penetrácia okrem jadra závisí na rýchlosti a energiu strely a na uhle, pod ktorým dopadne na cieľ. Kalené jadro strely náboja 7,62-PZ 43 je pri počiatočnej rýchlosti cca 700 m / sa uhle dopadu 90 stupňov schopné prebiť až 12 mm hrubú dosku z bežného panciera. Hmotnosť strely je 7.7 g, účinnosť sa udáva do 300 m

 

náboj zápalný (7,62-Z 43 hrot označený na červeno), Náboj ako jednorožec,každý ho pozná,ale málokto ho videl..

762 vz43-zapalnyZápalný náboj sa používa na zapaľovanie ľahko horľavých látok (petroleja, benzínu) v oceľových nádržiach (hrúbka steny do 3 mm), ďalej k zapaľovanie stohov slamy, sena .... Strela náboja svieti načerveno do vzdialenosti 700 metrov a to rovnakej vzdialenosti aj zapaľuje. Stopa letu je viditeľná vo dne aj v noci. Váha strely je 6.6 gramu a hrot je nafarbený na červeno.

Strela sa skladá z oceľového, tombakovaného plátovaného plášta, z tombakového hrotu, olovené košieľky, z oceľového kaleného jadra a oceľovéhového tombakovaného plátovaného kalíška. V kalíšku je zalisovaná svietiaca a zážihová zlož,ka v hrote strely je uložená zápalná zložka.

Pri výstrele sa od horiacich prachových plynov zapáli zážihová zlož, ktorá je uložená vo strele. Po opustení hlavne zapáli zážihová zložka svietiace zložky a tá svetlom označuje dráhu strely. Po náraze strely na cieľ sa zápalná zlož vznieti, roztrhne tombakový hrot a plášť strely. Plameň zápalnej zložky potom zapáli ľahko zápalné predmety. Pokiaľ za letu nestačí dohorieť svietiace zlož, zosilňuje ešte účinok zápalné zložky.

náboj zameriavací (7,62-Zm 43 hrot strely označený zeleným a bielym pásikom)

762 vz43-zameriavaciNáboj zameriavací 7,62 Zm 43 sa používa najmä pre cvičné hlavne pancierovky RPG-7 pri výcviku streľby pancéřovníků. Najväčší dostrel je 1500 m, hmotnosť strely je 3,5 g Hrot strely je značený zeleným a bielym prúžkom.Náboj sa používa na meračskými účely u delostrelectva. Jeho strela za letu svieti na červeno a to do vzdialenosti až 1500 metrov a je dobre viditeľná vo dne iv noci. Váha náboja je 11.4 gramu, strela váži 3.5 gramu a na hrote je označená dvomi farbami - zeleným a bielym pásikom.

Strela má tvar pištoľovéj strely s pologuľatých hrotom, plášť je oceľový, Plátované tombakom. V plášti je zasunutý oceľový, tombakom plátovaný kalíšok, v ktorom sú zalisované zážihová a svietiace zlož.

762 vz43-skolskynáboj školské (7,62-SK43) - používa sa pri nácviku nabíjaní, spúšťanie a kontroly činnosti zásobníkov, záveru a spúšťadla. Na tele nábojnice sú tri drážky a na krčku stopy po uzavretí.

 

 

 

 

762 vz43-cvicnynáboj cvičný (7,62-Cv43) - používa sa k výcviku a značkovanie paľby pri cvičeniach. Nábojnice má predĺžený na konci uzavretý krčok.

 

 

 

762 vz43-redukovany

 

náboj redukovaný (7,62-Rd43) - použitie pri streľbe na menšiu vzdialenosť. Maximálny dostrel s týmto nábojom je asi 1100 m Zranenie spôsobuje až na diaľku najväčšieho dostrelu. Hrot strely je označený bielo.

 

 

 

 

SubsonicNáboj subsonický – Ďalší bájny jednorožec, len málo ľudí ho videlo. :-), modrá špička, modrá zápalka., určený k použitiu z tlmičom na vz.58 ktorý videlo ešte menej ľudí.

 

 

 

 

 

Pevne verím, že väčšinu typov nikdy neuvidim inde ako na webe, ale jeden nikdy nevie,že...

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes