Druhy striel I.

Semi Jacket Hollow Point SJHPPreberieme si základne druhy striel s ktorými sa môžeme v našich lesoch a hájoch stretnúť. Patrí to k elementárnym znalostiam Stalkera,  nakoľko poznanie toho čím nakŕmiť nášho miláška môže byť rozhodujúcim momentom v kritickej situácií.

 

Niektoré z uvedených striel sú u nás nelegálne, spomenieme ich z dôvodu, že nie všetci predajci streliva majú znalosti a môžu nám ponúkať niečo , na čo vlastne nemáme oprávnenie to vlastniť. Ale mi sa na hruškách nachytať nenecháme,  a problematiku si poctivo naštudujeme aj za nich ...

Caesari quae sunt Caesaris /Cézarovi čo je Cézarove../,alebo čo nám vraví zakon:
Strelivo je podľa zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive definované v § 3 ods. 1 písmeno e) ako strelivo do zbraní kategórie A až D, ktoré nie je zakázané.

Zakázané strelivo je presne vymedzené v § 4, ods. 3.
(3) Zakázaným strelivom je
a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
c) strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d) strela s elektrickým impulzom,
e) špeciálna strela.

Full MetaL Jacket PR FMJFMJ- Full Metal Jacket-Celoplášť
Najrozšírenejšie, najbežnejšie strelivo. Je to väčšinou olovo v mosadznej, medenej alebo oceľovej košieľke. Pomerne presné, najpriebojnejšie. Pri prechode mäkkým tkanivom sa nedeformuje. Pri náraze na tuhý predmet sa deformuje minimálne.

Varianty, rôzne značenie:
Full Metal Spitz PR FMSFull Metal Spitz (FMS)-zvýšená priebojnosť
Flat Point Jacket PR FPJFlat Point Jacket (FPJ)-hlavne do revolverov
Total Metal Jacket TMJTotal Metal Jacket (TMJ)-v košieľke je aj spodná časť streli, eliminuje sa odparovanie olova, vhodné na tréning v krytej strelnici.

 

Semi Jacket Soft Point SJSPSP- Soft Point – Mäkký hrot,
 SJ- Semi Jacketed - Poloplášť, JSP Jacketed Semi Point
Poloplášťové strely s mäkkým hrotom. Jadro strely je olovené. Predná časť tohto oloveného jadra nie je chránená. Pri náraze na cieľ sa deformuje do hríbovitého tvaru, ktorý zaistí rýchly prenos kinetickej energie. Táto strela sa vyznačuje nízkou odrazivosťou. Jej zastavovací účinok je väčší ako pri strele celoplášťovej.
Varianty, rôzne značenie:
Semi Jacket Soft Point SJSPSemi Jacketed Soft Point (SJSP)
Semi Jacket Flat Point SJFPSemi Jacketed Flat Point (SJFP)

 

Semi Jacket Hollow Point SJHPHP - Hollow Point- s expanzívnou dutinou
Na vrchu projektilu je expanzívna dutina, ktorá má pri náraze tendenciu vytvoriť hríb, účinok je podobný polopláštovej strele, ale ranivosť je ešte väčšia. Na spravidelnenie expanzie sa používajú drážky . Expanziu môže ovplyvniť hrubé oblečenie alebo srsť. Expanzívne strelivo má mnohonásobne vyšší zastavovací účinok ako strely celopláštové. Použite na obranu je trestné, dovolene je použite na športové účely.

Jacket Hollow Point JHPJHP - Jacketed Hollow Point- celoplášťové s expanzívnou dutinou
Semi Jacket Hollow Point SJHPSJHP - Semi Jacketed Hollow Point poloplášťová expanzívna strela
Semi Wad Cutter Hollow Point  SWC HPLHP - Lead Hollow Point olovená strela s expanzívnou dutinou

Ostatné streli.

LRN – olovena strela zo zaoblenou hlavou
WC - Homogénna olovená strela vhodná pre súťažný streľbu
AP – Priebojna

Existuje nepreberné množstvo skratiek, ktorými rôzni výrobcovia označujú svoje produkty. Takisto je ešte množstvo striel, ktoré sme nespomenuli. Je ale viac ako pravdepodobne , že sa k nim vrátime aby sa náš obzor rozšíril.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes