Lock picking - Otvárame zámky bez kľúča

Lockpicking ToolsLock picking (možete sa stretnúť tiež s pojmom Pick locking) je umenie, ako odomknúť zámok len pomocou analýzy a manipuláciou so súčiastkami zámku.

Šach je hra králov. Zamestnáva náš mozog a to je dobré. Lock picking zamestná nielen mozog, ale aj ruky. Lock picking trénuje trpezlivosť, podporuje kreativitu a núti nás improvizovať. A to je veľmi dobré!

Na verejnosti je rozšírená mylná predstava, že lock picking slúži k páchaniu trestnej činnosti. Omyl. Lock picker je často krát človek z oboru (zámočník), zberatel zámkov, fanúšik mechanických prístrojov. Lock picking je koníček. Pri páchaní trestnej činnosti sa používaju iné metódy prekonania zámku. Často krát sa jedná o metódy deštruktívne.

Pri prekonaní zámku používane nastroje. Napinák a planžetu (obrázok zdroj: wikihow.com).

550px-Pick-a-Lock-Step-2.jpg

Prvé nástroje doporučujem objednat z internetu. Napríklad www.dx.com. Postupom času a po získaní skúseností, možeme začať s výrobou vlastných nástrojov.

Teraz si povieme o metódach prekonania zámku.

Lock pick mechanická pištolPicking
Napinákom vytvárame tlak na zámok, a fixujeme stavítka v požadovanej polohe a vo finále odomykáme. Planžetou zatláčame stavítka zámku do požadovanej polohy.

Raking
Rýchlim prechádzaním planžetou vo vložke zámku fixujeme stavítka v požadovanej polohe.

Bumping
Zmenou tlaku vzduchu, alebo posobením tlaku na vložku fixujeme stavítka v požadovanej polohe.

Na internete nájdete i pokročilejšie nástroje. Napríklad mechanické/elektrické lock pick "pištole". Skracujú čas potrebný k prekonaniu zámku.

Svoj prvý zámok pravdepodobne neotvorité za pár minút. Trpezlivosť a tréning zámky otvára. Pokiaľ otvoríte bežný zámok FAB do jednej minuty, ste pokročilý lockpicker. Informácie o lepších zámkoch (napr. GUARD) a požadovaných časoch k prekonaniu nájdete na internete.

Jeden krát vidieť, je lepšia ako sto krát počut. Dobrým zdrojom informácií je tiež youtube.

Myslim, že je každému jasné, ako môže táto metoda pomôcť Urban-stalkerovi v čase núdze po VP (veľkom prúsere). Je to opäť niečo, čím môžete byť užitočný pre komunitu.

Upozornenie.

Nikdy, opakujem nikdy nepoužívajte lock picking k prekonaniu zámku bez vedomia majiteľa! I neškodný vtip by mohol mať pre vás tragické následky. Respektívne trestnoprávnu dohru.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes