Citizen Band (CB)

Intek M60Čo je to CB?...Je to z anglického slova "Citizen Band" (Občianske pásmo). Z toho vyplýva všeobecne známa značka (cíbí;) U nás sa dostáva do povedomia výraz CB-čkár. CB umožňuje každému z vás komunikáciu či už na vysielanie alebo príjem a združuje veľké množstvo priaznivcov. Množstvo ľudí používa CB na zábavu, prácu a na zbližovanie ľudí alebo tým ktorí sú v núdzi. V dnešnej dobe je odhad CB-čkárov na celej zemi okolo 40 až 50 miliónov ľudí. CB používa pásmo s frekvenciou 27 MHz. Niektorí ich volajú aj 11m, pretože vlna, ktorá sa vysiela má 11 metrov. Na Slovensku máme vyhradených 51 kanálov, ktoré povolil Slovenský telekomunikačný úrad (TÚ SR) Česká republika má povolených až 80 kanálov. 

 

 

Dosah CB...

Dosah CB je veľmi často ovplyvňovaný mnohými faktormi - miestom, typom antény, vzájomnou polohou rádiostaníc a rušením. Najlepšie podmienky na vysielanie sú v otvorenej krajine, kopce, vodná plocha, v rovine a na vodnej ploche. Horšie podmienky sú v mierne kopcovitých krajinách a v miestach, kde je zástavba. Najhoršie podmienky sú v kopcovitých krajinách a v mestách. Dobrá kvalita vysielania záleží aj od ionosféry, ktorá ovplyvňuje druh odraz rádiových vĺn do väčšej diaľky. Ionosféra najhoršie ovplyvňuje vlny v letných mesiacoch a cez deň. Najlepšia je v nočných hodinách a v zime. Orientačne sa dosah základovej stanice s väčšou anténou proti rovnakej rádiostanici pohybuje okolo 40 až 120 km. V lepších podmienkach ako sú napríklad (>Portejbl) čiže vysielanie na kopcoch, sa dá dosiahnuť aj 350 až 450 km. To všetko môžeme dosiahnuť vďaka výkonu rádiostanice, ktorá má výkon 4 W. Sú aj koncové zosilňovače, ale tie sú zakázané.

Ako začať?...

Intek H-512 PlusKaždý, kto si zaobstará CB staničku by si mal zvoliť svoju "volačku"teda svoj volací znak, aby ostatní na kanáli vedeli s kým majú tú česť. Volačka sa obvykle skladá z mena alebo prezývky a skratky mesta z ktorého ste. Keď sa vás bude niekto pýtať na vaše "QTH" odpoviete mu miesto s kade vysielate teda Vašu polohu. Ak vysielate od kamaráta, treba povedať Vašu volačku a za ňou "portejbl" a miesto z kade vysielate. Ak vysielate s rádiostanice určenej do auta, tak miesto portejbl poviete "mobil". Základným pravidlom pred vysielaním je, uistiť sa, či na danom kanáli nikoho nebudete rušiť. Ak na kanáli prebieha rozhovor a my sa chceme do neho zapojiť, počkáme si kým bude pauza a do rozhovoru vstúpime zo slovom "poď brejk". Po tejto výzve môžeme začať hovoriť a predstavíme sa volačkou. Každý CB-čkár sa s Vami rád porozpráva. Ak zistíte, že ste na kanáli sami a chcete s niekým komunikovať, zavoláte "všeobecná výzva na kanál". Na túto výzvu zareagujú všetci, ktorí sú na kanáli a v dosahu vysielania. Ak bude od Vás chcieť protistanica "REPORT" nemusíte sa ľakať. Skladá sa z dvoch písmen R = rádio a S = Santiago. Rádio znamená zrozumiteľnosť protistanice a udáva sa väčšinou od 1 po 5, pričom 1 je najhoršia zrozumiteľnosť a 5
najlepšia.

Rádio (zrozumiteľnosť)...

1 = žiadna zrozumiteľnosť
2 = občas rozumieť
3 = obtiažna zrozumiteľnosť
4 = zrozumiteľnosť je dobrá
5 = výborná zrozumiteľnosť
Santiago(signál)...

Je to sila signálu a tu zistíte na vašej staničke, ak je vybavená "S-metrom", ktoré udáva na Vašej
staničke čásla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +10, +20, +30, +40, +50, +60 atď. Zistíte ju len vtedy, keď vysiela protistanica. Výsledný report môže teda vyzerať takto: 58, 5=rádio a 8 = santiago

Doporučené používanie CB kanálov...

1. kanál - zvolávací kanál (tu sa nachádza väčšina staníc a po nadviazaní rozhovoru sa dohodnete na spoločnom kanáli)
3, 15 a 33. kanál - opakovač
9. kanál - tento kanál slúžia na tiesňové volania a je medzinárodne uznávané
10. kanál - na tomto kanáli vysielajú vždy predovšetkým vodiči kamiónov, s ktorými je vždy sranda nadviazať spojenie. Dozviete sa mnoho nových a zaujímavých vecí.
19. kanál - tento kanál je všeobecne využívané ako medzinárodné kanál pre kamionistov (u nás sa skôr používa kanál č. 10)
24, 25, 76 a 77. kanál - tieto kanály sú povolené skôr pre digitálne vysielanie a nemali by sa na nich vysielať bežné rozhovory.
31. kanál - kanál zaužívané pre DX spojenia FM moduláciou, čiže pre diaľkové spojenia
40. kanál - zaužívané pre takzvané sedenie pod selektívnou voľbou a čakanie na vyvolanie pomocou selektívnej voľby
Niekoľko skratiek a značiek...

Pri vysielaní sa používajú skratky a značky ako som niektoré už uviedol vyššie, tú sú niektoré
presnejšie popísané. Niektoré na pásmach ani nebudete počuť, a nie všetky sú oficiálne a zaužívané.

Používané skratky Q - kódy
       
73 Zdravím Ťa (pozdrav) QRM Môj príjem je rušený inými stanicami
88 Cmuk (pre ženy) QRP Mám znížiť výkon?
AM Amplitúdová modulácia QRZ Kto ma volá?
FM Frekvenčná modulácia QSL Môžete mi potvrdiť príjem?
BAND Frekvenčné pásmo QSO Samotné spojenie
DX Diaľkové spojenie QSY Mám prejsť na inú frekvenciu?
CQ Všeobecná výzva QTH Aká je tvoja poloha?
GP Vertikálna anténa QZF Nalaď si svoj vysielač na moju frekvenciu.
RS Report QTR Koľko je presne hodín?
RX Prijímač, prijímanie QTC Koľko telegramov máte k vysielaniu?
PSV Pomer stojatých vĺn QSP Môžete to posunúť stanici...?
TX Vysielač, vysielanie QRA Akú máš volačku?
TRX Transceiver (rádiostanica QRG Aká je moja presná frekvencia?
44 Dobrú noc QRH Kolíše moja frekvencia?
74 Nenechaj sa vytočiť QRI Aký je tón môjho vysielania?
99 Choď do ... QRK Aká je čitateľnosť mojich morseových značiek
107 Nech sa ti blesky vyhýbajú QRL Si zamestnaný?
600 Mám telefón QRN Si rušený atmosférickým rušením?
ANT Anténa QRO Mám zvýšiť výkon?
BCI Rušenie rozhlasu QSA Aká je sila mojich značiek?
PSE Prosím QSB Kolísa sila mojich značiek?
HAM Rádioamatér QSD Je moje klučovanie nezrozumiteľné?
TNX Ďakujem QSK Môežete ma počúvať medzi vašimi znač.?
TVI Rušenie TV QRQ Mám vysielať rýchlejšie?
YL Slečna QRS Mám vysielať pomalšie?

Zdroj : Z dovolením  http://www.foxo.sk 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes