Test filtra SAWYER Point One - po roku

27905 865 vyrp11 69807Zdar stalkeri. Circa pred rokom sme pre seba aj pre Vás testovali filter Sawyer Point One. Test dopadol výborne, ale boli sme upozornení aby sme ho zopakovali po roku používania. No a tak sme teda po tom roku otestovali znovu. 

 


Takže , čo to vlastne ideme spraviť. Prefiltrujeme mechanickým filtrom Sawyer Point One vodu z rieky, a dáme ju na laboratórne testy do akreditovaného laboratória na Regionálny úrad verejného zdravotníctva na mikrobiologický a biologický nález. Pre rokom sme spravili rovnaký test pričom sme dali otestovať z rieky vodu filtrovanú aj nefiltrovanú. Voda nefiltrovaná nedopadla veľmi dobre, proste bola plna koliformných bakterií , enterokokov či Escheria coli. Nič, čo by sme mohli bez ujmy na zdraví vypiť. No a voda filtrovaná naopak neobsahovala nič z toho , bol absolútne pitná hodnoty bolo hlboko pod normou. Cely test je tu.

Zároveň sme boli upozornený teamom zo skúšobného laboratória, že by bolo vhodne cely test po roku zopakovať, nakoľko je možné že sa vo filtri môžu množiť nejaké baktérie. No a tak ten test opakujeme. Dovolíme si poznamenať, že celý test nie je vôbec lacná sranda. Nerobí sa v školskom labáku, ani sa nedokazuje prítomnosť Hlinika, čo sa odsťahoval do Humpolce. Test stoji 160 €, je akreditovaný a samozrejme je k nemu záverečný protokol. Bohužiaľ ho nesmiem zverejniť, nakoľko nesmie byť použitý na komerčné účely. Protokol vlastním a je u mňa osobne kedykoľvek k nahliadnutiu.

sawyer
No, tento nám krát odpadla celá peripetia s tým čo , kde a ako. Vedeli sme čo ideme robiť aj ako to ideme robiť. Filter bol intenzívne používaný po celý rok, odhadom prefiltroval asi 100 litrov vody, ktorá bola použitá výhradne na pitie mojou osobou. Pil som vodu snáď zo všetkých okolitých potokov bez jediného problému. Naposledy som ho použil niekedy na jar , myslím že v apríli a naschvál som ho neprepláchol čistou vodou. Čo sa v reále stať môže, zabudnete a hotovo. Filter som nosil cely rok v mojom EDC batohu, v zime v lete, na hory, do kancelárie, v aute, na hríby. Proste všade. Bolo s ním zaobchádzané v podstate šetrne, však je môj. Zároveň som ho 2x utopil a vzápätí vylovil z blata, niekoľkokrát sa my vyšmykol z ruky a padol mi na zem. Proste normálne bežné zaobchádzanie.
Poďme na to. Na obrázku je prichystaná odberová sklenená fľaša z labáku, zapečatená s dátumovkou, fľaša k filtru a samotný filter Sawyer Point One.

sawyer1
Odberné miesto je rieka pretekajúca cez mesto s cca. 18.000 obyvateľmi. Je ako na just opäť jeden deň po daždi, ale voda je v rieke tento krát viac-menej číra a ani kačice nie je vidno. Na dne je celkom dosť blata, či kalu.

sawyer2

sawyer3

sawyer4
Takto vyzerá voda po prefiltrovaní vo fľaši.

sawyer5
No a teraz ju odnášame do labaku /musí to byť maximálne do hodiny/.
A po týždni máme výsledky.

Mikrobiológia

Ukazovateľ Jednotka Výsledok Norma Skušobná medóda
Kultivovateľné baktérie pri 36 st. KTJ/ 1 ml  2 100 STN EN ISO 6222
Kultivovateľné baktérie pri 22 st. KTJ/ 1 ml  21 500 STN EN ISO 6222
Koliformné baktérie KTJ/ 10 ml  0 0 STN EN ISO 9308-1
Escherichia coli KTJ/ 10 ml  0 0 STN EN ISO 9308-1
Črevné enterokoky KTJ/ 10 ml  0 0 STN EN ISO 7899-2

Biológia

Ukazovateľ Jednotka Výsledok Norma Skušobná medóda
Abiosestón 7 10 STN 757712
Železité a mangánové baktérie 0 10 STN 757711
Bezfarebné bičíkovce Jedince/ml  0 50 STN 757711
Živé organizmy Jedince/ml  0 0 STN 757711
Mŕtve organizmy Jedince/ml  0 30 STN 757711
Vláknité organizmy Jedince/ml  0 0 STN 757711
Mikromycety stanoviteľné mikroskopicky Jedince/ml  0 0 STN 757711Takže výsledok? Super. Pitná voda s brutálnym prehľadom splňujúca všetky normy. Vo flirty nám nežije nič, smelo ho môžeme používať .

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes