Ste ovca, alebo čuvač? I.

cuvacNiekedy človek narazí na zaujímavý článok tam kde ho nečaká. Ani Stalker nie je živý len nožmi, maskami, puškami či filtrami na vodu. Sme manželia, otcovia, bratia a naše rodiny, či priatelia nás potrebujú a mnohé od nás očakávajú. A keďže len blázni sa učia na vlastných chybách, tak nám ostatným ponúka svet technológii a internetu skvelé možností. Ako naučiť vlastne deti robiť uzly, lyžovať, hrať šach či chytať ryby... Ako manželkám či sestrám spraviť radosť a kúpiť tie správne kvety a spoločne si vychutnať Tramín červený Mrva & Stanko 2005. Ako si uviazať windsora na kravate, aby sa za nás polovička nehanbila, či ako zavesiť oblekové nohavice.

No a jedna z takýchto stránok je aj http://www.artofmanliness.com na ktorú som narazil pred rokmi a teraz mi prišla na rozum . A práve na nej som našiel aktuálne na stokrát omieľané vyjadrenie „nebuď ovca“. Niekoľkokrát som videl „výcuc“ z tohto seriálu, kde sa ho často autori pokúšajú prezentovať ako vlastnú myšlienku. My naopak sa pokúsime priniesť ako preklad / voľný, veľmi voľný vzhľadom na moju úroveň amerikánštiny  /. Tak nech sa páči , prvá časť.

Minulý december niekto strčil 58-ročného Ki Suk Hana do koľajiska Newyorského metra. A hoci od nehody do príchodu vlaku uplynulo asi 60 až 90 sekúnd, nikto mu z viac ako 18 prizerajúcich ľudí nepomohol. Len tam stáli na nástupišti a vydesene pozorovali muža, ktorý sa sám snažil zachrániť pred prichádzajúcim vlakom. Jeden z prizerajúcich, fotograf nemenovaných newyorských novín, mal dokonca čas ho odfotiť, tesne predtým než ho vlak zrazil a usmrtil.

sheep3O šesť mesiacov skôr pred touto nehodou sa niečo podobné stalo 49-ročnej Patricii Villa, ktorá počas prepadnutia v metre tiež spadla do koľajiska. Jeden z jej kolegov, Luis Polanco, najskôr dostihol útočníka a jedným úderom ho zrazil k zemi. Potom sa pripojil ku skupine ľudí, ktorí sa snažili pomôcť žene v koľajisku a spoločnými silami ju vytiahli ešte predtým, než do stanice dorazil vlak. Ide prakticky o totožné situácie. V prvom prípade okoloidúci len prizerali a nepodnikli vôbec nič, zatiaľ čo v druhom prípade zachránili človeku život. Prečo niekedy ľudia stuhnú a nie sú schopní žiadnej aktivity, zatiaľ čo v inom prípade sa aktívne podieľajú na pomoci?
Prečo sú niektorí ľudia ovce a iní pastierske psy?
A kým ste vy?

Ovce, vlci a pastierske psy

Minulý rok som sa zúčastnil streleckého kurzu v U.S. streleckej akadémii v Tulse. Počas jednej z prestávok nám inštruktor rozprával o Dave Grossmanovi, autorovi vynikajúcich kníh o psychológii v boji, a pod. Práve on ma priviedol k záujmu o túto problematiku. Podľa Grossmana možno ľudskú populáciu rozdeliť do troch skupín: ovce, vlci a pastierske psy

Ovce

Väčšina ľudí sú ovce. Grossman tento termín nepoužíva pejoratívne, len týmto termínom vysvetľuje, že títo ľudia sú láskaví, slušní a mierumilovní. Akékoľvek konflikty a problémy u tohto typu ľudí veľmi zriedka vyústia v boj na život a na smrť, dobro vs. zlo. Väčšinou títo ľudia riešia situácie, ktoré skôr otravujú ich život, než že by ich ohrozovali na živote. A ak sa aj napriek tomu do podobných situácií dostanú, potom sa ich snaží vyriešiť v pokoji a mieri, bez rizika eskalácie násilia.
A pretože väčšina takých ľudí je slušná a dobrá, jednoducho nevie ako sa vysporiadať s konfliktom, zlom či hrozbou násilia. Prečo? Pretože väčšinu svojho života sa nestretnú s ľuďmi, ktorí by ich ohrozovali na živote. A ako ovce sú aj oni radi s ľuďmi podobného životného štýlu. Ich vzorce správania sú predvídateľné. A keďže žijú vo svete, ktorý je príjemný, nedokážu vycítiť, že by tu existovala nejaká hrozba, kým už nie je neskoro. Pre nich bude vždy ďalší deň, preto svoj život nežijú tak, ako by ten dnešný deň mal byť tým posledným. Aj oni závisí na niekom, kto sa o ne postará a ochráni ich, či už ide o políciu, armádu, prípadne ďalšie formy strážcov zákona.

Vlci

wolf1Vlci sú tí zlí v našej spoločnosti. Existujú v tieni a krúžia okolo oviec hľadajúc najslabší kus, na ktorý by mohli zaútočiť. Vlci sú väčšinou sociopati, ktorí sa dopustili násilnej trestnej činnosti, prípadne ignorujú morálne a etické princípy platné v spoločnosti. Využívajú toho, že priemerná ovce má minimálne skúsenosti so zlom / konfliktom, je nepripravená na útok a počas psychického a fyzického stresu veľmi pravdepodobne stuhne, čo je mimochodom prirodzená stresová reakcia. To umožní vlkom ovcu dostihnúť a usmrtiť. A podľa Grossmana existuje v spoločnosti len 1% skutočných vlkov.

Pastierske psy

Pastierske psy sú ochrancovia spoločnosti. Podarilo sa mi nájsť veľmi výstižnú charakteristiku role pastierskych psov, ktorý sa dá aplikovať aj na ľudské ochrancu. Tento opis rozlišuje medzi psami, ktorí sa starajú o stádo iba počas presunu z miesta A do miesta B a potom je tu ďalšia skupina pastierskych psov, ktorí prakticky so stádom žijú a starajú sa o jeho celkovú bezpečnosť pred vonkajšou hrozbou. Tento typ psov je umiestnený do stáda už ako šteňa a so stádom aj vyrastajú, takže ho považujú za svoju svorku. Keďže sú so stádom / svojou svorkou od začiatku pevne spojení, prirodzene dokážu rozlíšiť, kto do stáda nepatrí a je teda potenciálne hrozbou. Väčšinou sa jedná o rasy psov, ktoré sú veľkostne mohutný a dokážu tak zastrašiť prípadného útočníka. Ich stratégiou je pomocou agresie, vyjadrenej štekaním a vrčaním, odradiť kohokoľvek, kto by chcel ich stádu ublížiť. Len zriedka útočníka zabijú. Napríklad v talianskom národnom parku Gran Sasso, spolu existujú v harmónii ako svorky vlkov, tak stáda oviec strážené pastierskymi psami. Vlci prirodzene rešpektujú tieto psy a hľadajú skôr stáda, ktorá takéto ochranca nemajú. A ak také stádo nájdu, potom neváhajú zaútočiť a ovce usmrtiť. U nás nikomu nemusíme vysvetľovať čo je čuvač.

Ani pastierske psy však pasívne nečakajú na hrozbu a aktívne a pravidelne kontrolujú okolie, aby včas odhalili prítomnosť útočníka. Ak sa v blízkom okolí vlk už vyskytuje, potom ho zaženú. Ale pozor - vlka ďalej nelovia, pretože by sa mohli príliš vzdialiť ďaleko od svojho stáda, ktoré by po tú dobu bolo absolútne bezbranné voči iným predátorom. A napriek svojej veľkej agresivite voči agresorom, sú pritom neskutočne lojálni, milí a ochranársky, zvlášť k deťom. Podľa odbornej literatúry sú títo pastierske psy často popisovaní prostredníctvom nasledujúcich troch hlavných vlastností - spoľahlivosť, pozornosť a starostlivosť. Spoľahlivosť v zmysle, že nikdy neopustí svoje stádo a nebudú ani nikdy agresívny voči členom vlastného stáda / svorky. Pozornosť v zmysle, že sú si neustále vedomí možných hrozieb a preto pravidelne kontrolujú oblasť, na ktorom stádo zdržiava. A starostlivosť v zmysle odvážneho zahnanie akékoľvek hrozby.
sheepdog1Úloha ľudských pastierskych psov je veľmi podobná. Podobne ako tieto pastierske psy aj oni vyrastajú a žijú vo vnútri svojho stáda .... a napriek tomu sú iní. Ochraňujú svoje okolie a sú ochotní zakročiť kedykoľvek je potreba "zahnať vlka". Sústredia sa primárne na indivíduá, ktoré sú náchylné k porušovaniu zákonov. A ak zaútočí, potom toto robí so všetkou, napriek tomu plne kontrolovanú, agresivitou. Sú pripravení sa postaviť tým, ktorí by chceli ublížiť ľuďom z ich okolia, ale v časoch mieru a bezpečia sa jedná o milých a pohodových ľudí. Grossman tento typ ľudí opisuje ako indivíduá, ktoré sú schopné násilia, ale majú jednak dostatočne silný morálny kompas aj silný cit "lásky k svojim blížnym". Ich odvaha a psychická a fyzická odolnosť im umožňuje "vstúpiť do srdca temnoty, do univerzálnej ľudskej fóbie strachu a zla, a vrátiť sa napriek tomu nepoznamenaný."
Ovce považujú pastierske psy za otravné ... v časoch pokoja a mieru. Napríklad veľa ľudí nadáva na policajtov, keď napríklad dostanú pokutu za zlé parkovanie. Ale v okamihu, keď sa objaví "vlci", ktorí sú následne stráži na chytení, sú následne oslavovaní tými istými ľuďmi ako hrdinovia. Zaujímavé je, že podobne ako vlkov, je aj skutočných pastierskych psov približne 1% v spoločnosti.

Vzťah ovce - pastiersky pes

Grossman zdôrazňuje, že vzťah ovce - pastiersky pes nie je áno-nie, či čierny-biely. Ide skôr o symbiotický vzťah s tým, že existujú ľudia až prehnane pasívne, rovnako tak ako existujú iní, ktorí sú až prehnane paranoidne agresívny. Väčšina ľudí však v sebe má vlastnosti pastierskeho psa a s tým je možné ďalej pracovať. Ich posun smerom k ovci či naopak k čuvačovi je daný aktuálnym kontextom situácie a prostredia, v ktorej sa nachádza.

Človek sa pastierskym psom nerodí, tým sa stáva

Toto je veľmi dôležité spomenúť - byť pastierskym psom, nie je otázka genetická, jedná sa skôr o zámernou voľbu, o následne o najoptimálnejší psychický a fyzický tréning. Faktom však je, že máme po stránke psychologickej aj sociologickej väčšie predpoklady k tomu, aby sme sa správali ako ovce. Prerod v pastierskeho psa, je teda otázka zámernej voľby a následne cielená práca na zvyšovanie svojej psychickej a fyzickej odolnosti voči všetkým možným typom stresov bežných v danej oblasti.

Morálna a etická stránka pastierskeho psa

Ako som uviedol na začiatku tohto článku, touto problematikou sa už nejaký čas zaoberám. Ostatne práve toto bol dôvod a hlavnou motiváciou pri štúdiu ozbrojeného a neozbrojeného boja. Nechcem byť ovca. Chcem byť pastiersky pes, ktorý má schopnosť a odvahu ochrániť pred vlkmi svoju rodinu a priateľov.
A zatiaľ čo Grossman využíva túto analógiu pre vysvetlenie násilného konfliktu, som presvedčený, že táto analógia sa dá použiť aj širšie, v zmysle morálnom a etickom. Veľmi názorne sú tieto role vidieť v rôznych reality šou, ktoré sú v súčasnosti tak obľúbené. Tu sa vždy časom objaví vlk, ktorý objaví slabé kusy a na ne sa zameria. A ak nie je nablízku pastiersky pes, potom veľmi pravdepodobne taká ovce "zahynie", tj. Odíde zo šou porazená.

Zrodenie pastierskeho psa

Zatiaľ čo tí, ktorí plnia úlohu policajtov, vojakov či záchranárov, považujú túto úlohu ako súčasť náplne svojej práce, osobne sa domnievam, že všetci muži by mali byť skôr pastierskymi psami, než ovcami. Aspon pre svoju rodinu! Svet potrebuje mužov, ktorí sa odvážne postavia nebezpečenstvo a nespravodlivosti, aby ochránili ostatní.
Tak ako? Chcete byť ovca alebo čuvač? Ja som si vybral...
Pokračovanie na budúce...

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes