Štát v prípade katastrofy...

imagesDnes sa skúsime pozrieť na to kedy a ako sa pokúsi o nás postarať štát v prípade že budeme túto pomoc potrebovať. Asi pred 2 mesiacmi sa nás mainstreamové média na čele so SME-tiskom pokúsili vydesiť touto informáciu , že štát sa v prípade krízy dokáže postarať jedlom o 5000 ľudí.

 

Osobne nie som presvedčený o tom, že tato naša ľudovo-demokratická džamahíria si počas svojej existencia dokázala vytvoriť nejaké enormné zásoby potravín, alebo sa aspoň pokúsila staré veci od Civilnej ochrany nejakým spôsobom obmeniť či nahradiť, ale to číslo 5000 ľudí mi prišlo trošku zvrátene.

Predsa len sa mi predstava o ochrane jedného promile obyvateľstva zdala až veľmi pritiahnutá za vlasy. Tak som sa pokúsil spraviť to čo mal spraviť ten lenivý novinár a skúsil z voľne dostupných zdrojov zistiť ako to naozaj je.

Takže najprv úvaha pre čím by nás mal štát chrániť a ak to nedokáže tak aspoň pomôcť .

Nevojenské hrozby:

1., Povodne

2., Veľký požiar, snehová kalamita, zosuv pôdy,zemetrasenie.

3., Epidémia

4., Epifýtia /nákaza poľných či lesných kultúr/

5., Epizootia /nákaza zvierat/

6., Radiačná havária

7., Chemická havária

8., Iná technologická havária veľkého rozsahu

9., Narušenie či pretrhnutie hrádze.

10., Znečistenie vody, vzduchu pre havárii

11., Narušenie finančného a devízového hospodárenia

12., Narušenie dodávok ropy a plynu

13., Narušenie dodávok elektrickej energie

14., Narušenie dodávok potravín

15., Narušenie dodávok vody

16., Narušenie dodávok liekov a zdravotníckeho materialu

17., Narušenie dopravy

18., Narušenie telekomunikácií a IT

19., Migračná vlna

20., Narušenie zákonnosti

21., Mimoriadna situácia v zahraničí.

Vojenské hrozby:

1., Priame napadnutie a ohrozenie integrity vlastného územia cudzou mocnosťou..

A kedže sme členmi NATO tak sa nám to chtiac-nechtiac rozširuje.

2., NATO operácia vedená na našom území

3., NATO operácia vedená blízko nášho územia

4., NATO operácia vedená na diaľku ale s našou veľkou podporou.

Ako problém sa ukázalo to , že väčšina informácií o ktoré mám záujem sú tajne podľa § 1

NV SR č. 216/2004 Z. z. Väčšina týchto informácii je v stupni utajenie V až D, ale nájdu sa aj T a PT a to už konči sranda.

Takže čo som sa dozvedel. O tieto veci sa stará Správa štátnych hmotných rezerv. V podstate môžeme zásoby štátu rozdeliť do 3 skupín.

1., Hmotné rezervy

a., Potravinová bezpečnosť štátu:

SR by mala mať zásoby pšenice, ryže, mäsa a cukru na 30 dní. Pre celý štát !!!Malo by to navyše zodpovedať odporúčaniu dokumentu NATO NATO-EAPC (FAPC) D (99) 4 . Toto by mali byť strategické zásoby štátu, ktoré majú nejakú stabilizačnú funkciu v prípade krízovej situácie. V pláne je rozširovanie o nejaké mäsové výrobky/nedozvedel som sa aké/ , sušené mlieko a šošovicu. Toto je plán. Ako a nakoľko je splnený , kde je to všetko uskladnené to už zrejme podlieha utajeniu, takže sa dajú nájsť už len nejaké náznaky

b., Energetická bezpečnosť štátu

Ropa,plyn,jadrové palivo. Toto je mimo nás, bez komentára. Mali by byť na 90 dni. Ako perličku som sa dozvedel, že prebiehali nejaké rokovania o ochrane núdzových zásob Chorvátskej republiky na území SR.

2., Mobilizačné rezervy.

Mobilizačné rezervy sa vytvárajú na základe požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie pre potreby ekonomiky, obyvateľstva, ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov. Mobilizačné rezervy sú určené na zabezpečenie rýchleho prechodu ekonomiky na činnosť v období krízovej situácie, ako aj na následnú obnovu hospodárskeho a spoločenského života.

Patria sem lieky, suroviny, materiály, dokumentácia a podobne. Mali by byť v štyroch závodoch. Ich umiestnenie je snáď verejne, keďže som ich našiel ja, ale pre istotu si ich pohľadajte sami ak chcete. Ďalšia perlička je, že v Ružomberskej vojenskej nemocnici je zariadenie na prípravu a skladovanie hlboko zmrazených erytrocytov a krvných derivátov na zásahy pri vážnych popáleninách, šokových stavoch a hromadných úrazoch. Takéto pracoviská sú v Európe len tri (Praha, Brusel a Ružomberok). V súčasnosti je plne pripravená oblasť plazmy, vyšpecifikovaný systém zásoby proti šokových prostriedkov a vo finálnej fáze je tvorba hĺbkovo mrazenej krvi.

Mobilizačné rezervy sú skladované, tak u ochraňovateľov – subjektov hospodárskej mobilizácie na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní, ako aj v štyroch vlastných závodoch SŠHR SR.

stiahnuť3., Pohotovostné zásoby.

No a teraz sa dostavávame k jadru veci. :-) Pohotovostné zásoby tvoria položky nevyhnutné pre zabezpečenie prežitia osôb počas najdramatickejšieho obdobia mimoriadnej udalosti, technické prostriedky pre zabezpečenie akcieschopnosti zásahových jednotiek a pre ostatné záchranné činnosti. Sú určené ako nevyhnutná pomoc v období mimoriadnej situácie pre uspokojenie základných životných potrieb obyvateľstva na postihnutom území, ktoré stratilo možnosť zabezpečovať svoje základné životné potreby počas prvých troch dní po vzniku krízovej situácie. Pohotovostné zásoby sú ďalej určené pre záchranné zbory, havarijné služby pri riešení nevojenských krízových situácií a pre podporu výkonu štátnej a verejnej správy ako riadiaceho prvku riešenia týchto situácií. Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky môžu byť poskytované v rámci humanitárnej pomoci.

A toto je tých spomínaných 5000 ľudí. Ako bolo určené číslo 5000, som sa nedozvedel.

K tomu všetkému treba pripočítať tzv. Civilné núdzové plánovanie. Štát proste počíta okrem vlastných zásob aj zo zásobami a podporou civilného sektora v prípade núdze. Čo na jednej strane má svoju logiku, na druhej strane je to aj alarmujúce z pohľadu obyčajného človeka že sa štát spolieha na civilov pre ich ochrane.

Pokiaľ by nastala krízová situácia, prechádza štát na tzv. Prídelový systém zásobovania cez nákupné preukazy a prídelové lístky. A koľko toho dostanete?Toľkoto:

Normy životne dôležitých výrobkov v g/osobu/deň:

Mäso 126g

Vajcia 24g/priemer je 60 g, t.j. jedno za 3 dni/

Živočíšne tuky 13g

Rastlinné tuky 35g

Chlieb 118g

Múka 64g

Pečivo 53,6g

Cukor 40g

Zemiaky 176g

Ryža 96g

Soľ 20g/1kg stravy

Na mlieko a maslo máju nárok len deti do 1roka!

A koľko toho vlastne je?
Čo sa týka energie, je to asi 7000 kJ či 1717 kcal. Žiadna sláva. To znamená, že s takouto dávkou môžete akurát tak sedieť na zadku a modliť sa. Na nejakú námahu , či prácu zabudnite. Toto je približná dávka jedného MRE baličku. A tie sú určené 3 na deň.

Takže si to zosumarizujeme. Čiste teoreticky má štát zásoby pre Vás na 30 dní keď nebude celá republika robiť celkom nič, len čakať na zázrak. Na viac proste nebude energia. A to v prípade, že sa to v našej milovanej gubernií nerozkradne/ak sa už nerozkradlo/ , a štát zvládne distribúciu k ľuďom. Osobne neverím ani jednému....

V prípade ozajstného prúseru sa zrejme skombinujú viaceré z hrozieb a bude to ešte zaujímavejšie. Keď to takto po sebe čítam, vyzerá to celkom desivo :-).

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes