Obchodné podmienky

 

1.Expedičné lehoty

Tovar, ktorý je na sklade, expedujeme z nášho skladu do 2 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je na sklade ,dodávame  zvyčajne do 10 maximálne do 20 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je možné zaslať, vás budeme kontaktovať.
O vybavení  celej dodávky sa môžete informovať na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2.Platobné podmienky

Dobierka –  hodnotu tovaru a expedičný poplatok vo výške  7 EUR uhradíte pri dodaní.

3.Poštovné a balné

Tovar Vám bude zaslaný poštou alebou kuriérom. K cene tovaru Vám budú vyúčtované expedičné náklady vo výške 7 EUR.   Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad. 

4.Ceny

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. DPH na všetky výrobky , ktoré si u nás môžete zakúpiť je 20%. Sme platci DPH.

5.Zrušenie objednávky zo strany Urbanstalker.

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku v prípade , že požadovaný tovar sa už nevyrába a nie je na sklade. O tejto skutočnosti bude zákazník okamžite informovaný a ďalšie zmeny v objednávke budú dohodnuté individuálne.

6.Záruka vrátenia peňazí

Pri požiadavke vrátenia peňazí ako aj výmeny tovaru je potrebné predložiť daňový doklad – faktúru. Pokiaľ nebudete s tovarom spokojní, môžete ho bez uvedenia dôvodu vrátiť. Vaše peniaze Vám zašleme späť za nasledovných podmienok :

 1. Tovar, ktorý vraciate, nesmie byť poškodený, ani nijakým spôsobom znečistený a musí byť zabalený v pôvodnom obale so všetkými štítkami. Zákazník musí tovar zaslať na našu adresu do 7 pracovných dní od jeho obdržania. Poštovné v tomto prípade hradí zákazník. Z našej strany uhrádzame iba cenu tovaru, nie však expedičné náklady.
 2. Zákazník vracaný tovar zabalí a pošle na adresu : Henrich Baláž Autogen Computer,Morovnianská cesta 14/9,Handlová 972 51
 3. Po obdržaní tovaru a jeho kontrole Vám vrátime peniaze do 3 dní od obdržania tovaru, a to šekovou poukážkou , alebo prevodom na účet, podľa Vašej požiadavky.

7. Výmena tovaru, podmienky a postup

Pokiaľ budete požadovať, tovar Vám bezproblémov vymeníme za inú veľkosť, inú farbu či iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, a to do 10 dní za nasledujúcich podmienok :

Tovar, ktorý vraciate, nesmie byť poškodený, ani nijakým spôsobom znečistený a musí byť zabalený v pôvodnom obale a so štítkami. Zákazník hradí doručenie na našu adresu . Expedičné náklady vymeneného tovaru hradíme my. 

Tovar Vám bude zaslaný v lehote uvedenej u vybratého druhu tovaru.

8. Ochrana zákazníka

Pri našom obchodnom styku sa snažíme úplne chrániť Vaše súkromie.
Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, potrebujeme z vašej strany poskytnutie nevyhnutných údajov. Tieto údaje chránime pred zneužitím.

 1. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke: Meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, telefonický kontakt, e- mail
 2. Údajenašej spolupráci : Počas našej spolupráce  sú zhromažďované Vaše objednávky, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vysporiadania prípadných reklamácií a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom.
 3. Použitie Vašich údajov mimo Urbanstalker. : Vaše osobné údaje sú nás považované za dôverné a budú poskytnuté iba  partnerom zabezpečujúcim platobný styk v rámci konkrétnej platby. Tieto údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté reklamným, marketingovým, ani iným obdobným spoločnostiam.
 4. Poskytnutie informácií tretím stranám: Urbanstalker, môže poskytovať súhrnné  štatistické údaje o zákazníkoch, návštevnosti,  obrate a pod. iba dôveryhodným  tretím osobám napr.pre  Slovenský štatistický úrad. Tieto informácie však neobsahujú žiadne údaje, ktoré by umožnili identifikovať jednotlivých zákazníkov.


Urbanstalker., si Váži Vašu dôveru a zaväzuje sa plne chrániť Vaše súkromné údaje pred zneužitím.

Zaslaním objednávky do našej firmy Urbanstalker., súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch.

9. Záruky – reklamačný poriadok

 1. prípade, že Vám bude doručená poškodená zásielka, , uveďte na preberacom  protokole  popis poškodenia, kde zdôvodníte, prečo ste tovar neprevzali, aby sme mohli od prepravcu žiadať náhradu škody. Vašu oprávnenú reklamáciu vybavíme obratom.

Reklamačný poriadok

 1. Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavnéskryté vady poškodenia  tovaru , ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou , úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Kupujúci preukáže pôvod tovaru faktúrou resp. dodacím listom, ktorý si kupujúci musí za týmto účelom  uschovať počas doby záručnej lehoty.
 2. Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi.
 3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatíprehliadnutí  dodaného tovaru oznámiť predávajúcemu všetky závady a nedostatky, ktoré zistil.
 4. Pri zistení rozdielu množstve, veľkosti alebo druhu tovaru s údajmi uvedenými na faktúre resp. dodacom liste je potrebné podať o zistenom stave správu predávajúcemu do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 5. Kupujúci musí oznámiť zistené predávajúcemu písomne na adresu predávajúceho. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené nedostatky /charakteristika, ako sa prejavujú/ a musí uviesť nárok , ktorý si v dôsledku závady  uplatňuje.
 6. Reklamácii je potrebné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru, resp. dodací list, doklad o zaplatení a dodaní tovaru a reklamovaný tovar.
 7. Kupujúci zašle reklamáciu písomne poštou na adresu predávajúceho, alebo e-mailom na adresu :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., pričom reklamovaný tovar doručí na adresu predávajúceho poštou, resp. inou prepravnou spoločnosťou.
 8. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní. Zákonná lehota začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu.
 9. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru nesie zákazník.
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes